Inici

Àrees de pràctica jurídica

DRET BANCARI i PROCESSAL CIVIL
 • Clàusules abusives hipoteca, sòls, IRPH, despeses i multidivisa
 • Clàusules abusives dipòsits, crèdits, préstecs i targetes de crèdit
 • Accions, participacions, fons inversió i productes de risc
 • Execució hipotecària, ordinària, monitori i canviari
 • Impagats, embargaments i subhastes
 • Dació en pagament i lloguer social
 • Desnonament habitatges i locals
 • Propietat horitzontal
 • Honor i imatge
 • Responsabilitat civil
 • Execució forçosa
 • Arbitratge i consum
DRET FAMÍLIA
 • Unions de fet 
 • Matrimoni Separació, divorci i nul·litat matrimoni 
 • Guarda i custòdia menors 
 • Règim visites i pensió aliments 
 • Pensió compensatòria 
 • Pàtria potestat 
 • Paternitat Incapacitat judicial 
 • Menors 
 • Herències 
 • Mesures civils
DRET PENAL
 • Alcoholèmia, conducció sense carnet i conducció temerària
 • Omissió deure auxili
 • Apropiació indeguda, estafa i insolvència punible
 • Robatori i furt
 • Danys i responsabilitat
 • Trànsit estupefaents
 • Blanqueig capitals
 • Lesions, homicidi i assassinat
 • Detenció il·legal i segrest
 • Amenaces i coaccions Injúries i calúmnies
 • Aplanament morat
 • Violència domèstica i de gènere
 • Ordre allunyament
 • Atemptat contra l’autoritat
 • Tinença il·lícita, trànsit i dipòsit d’armes
 • Trencament condemna
 • Presó
 • Jurisdicció menors edat

Contacte

  Ubicació