Serveis jurídics

Separacions i Divorcis

Nul·litat matrimonial

Liquidació règim econòmic matrimonial

Guarda i custòdia

Règim visites i pensió aliments

Pensió compensatòria

Pàtria potestat

Mesures Provisionals

Modificació sentència

Incapacitacions judicials

Herències

Clàusules abusives hipoteca, sòls, IRPH, despeses, multidivisa i altres

Clàusules abusives dipòsits, crèdits, préstecs, targetes de crèdit, etc

Accions, participacions, fons inversió i productes risc

Execució hipotecària, ordinària, monitori i canviari.

Impagats, embargaments i subhastes

Dació en pagament i lloguer social

Desnonament habitatges i locals per impagament rendes, expiració termini, precari i altres incompliments

Responsabilitat civil per culpa, negligència, danys, trànsit, assegurances, construcció, etc

Propietat horitzontal

Responsabilitat patrimonial ens públics

Execució títol judicial, extrajudicial i laudes arbitrals

Arbitratge

Trànsit: Alcoholèmies, conducció sense carnet, excés velocitat, conducció temerària, omissió del deure d’auxili i altres

Violència domèstica i de gènere, abandó família, impagament pensions, ordres d’allunyament i comunicació, etc

Trencament condemna

Econòmics: Apropiació indeguda, estafa, insolvència punible, falsificacions, etc

Patrimoni: Robatori, furt, danys, etc

Persona: Lesions, homicidi, assassinat, etc

Llibertat: Detenció il·legal, segrest, amenaces, coaccions, calúmnies i injúries

Intimitat: Descobriment i revelació de secrets, aplanament de morada

Ordre públic: atemptat contra l’autoritat, la resistència i la desobediència

Salut pública: Trànsit estupefaents

Delicte de tinença il·lícita, trànsit i dipòsit d’armes

Menors edat